Diskin2015
באתר
במדריך
ראשי > תערוכות > תערוכה חדשה: "ישראליות חזותית"

תערוכה חדשה: "ישראליות חזותית"

האוניברסיטה הפתוחה פותחת תערוכה חדשה שתציג דימויים חזותיים המבטאים ישראליות על כל גווניה...

התערוכה שואפת להראות כי סוגיות שהעסיקו ועדיין מעסיקות אמנים ישראלים, הן אותן סוגיות הרווחות בלימודי ישראל בכל התחומים ובמובן בסיסי עוד יותר בהיסטוריה של הציונות. מהו התוכן של ה"ישראליות"? כיצד היא מתקשרת או נמנעת מלהתקשר לאלפי שנות היסטוריה ומסורת יהודית? החפירה הסלקטיבית במסורת, העדפת הקדום על פני העבר הקרוב, הגדרת הסגנון ה"ישראלי- יהודי", כל אלה מופיעים בתערוכה בהקשר של דימויים חזותיים.

משתתפים בתערוכה

 

בתערוכה מוצגות כ- 60 יצירות של אמנים ישראלים מייצגי תקופות שונות וסגנונות שונים באמנות הישראלית ביניהן: משה גרשוני, שיר שבדרון, לאה שבדרון, דוד ריב, דרורה דומיני, דגנית ברסט, דוד טרטקובר, דניאל שושן, אריאן ליטמן כהן, פנחס עשת, אלי שמיר, דוד וקשטיין, אבי גנור, יוסי אשר, מיכאל סגן-כהן, אבנר בר חמא, מיכל נאמן, רועי רוזן, הילה לולו-לין, ישראל רכינוביץ, עופרה צימבליסטה ואחרים.

האמנים קרובים לחפצים

 

אליק מישורי, אוצר התערוכה, אומר כי ניתן לומר בהכללה גדולה על האמנות הישראלית כי אמניה - בין במודע או שלא במודע - קרובים יותר ל"חפצים" מאשר לתיאורים של דמות האדם. הייחודיות ביחסם לאובייקטים נובעת משתי סיבות עיקריות: הראשונה בשל השתייכותם למסורת התרבות היהודית, שהעדיפה את ייצוגם החזותי של חפצים על-פני ייצוגה  החזותי של דמות האדם, וכן בשל ההשתלטות הענקית של ה"אובייקט" על האמנות המערבית מאז אמצע המאה עשרים ועד ימינו.

אמנות ישראלית ומסורת יהודית

 

בכמה יצירות אמנות ישראליות קיימת התייחסות למסורת היהודית, ולהן מוקדשת התערוכה הזאת. מטרתה של התערוכה להציג יצירות שבהן, בדרך זו או אחרת, מופיע ייצוג של חפצים ייחודיים ב"ישראליות" היהודית שלהם".


בניסיון לעמוד על אותה ייחודיות ישראלית-יהודית נבחרו דוגמאות המוצגות בתערוכה בארבעת המדורים הבאים: צמחייה בישראל, אדמת ישראל, סימבוליקה ישראלית-יהודית והשפה העברית.

 

"ישראליות חזותית" בניין הכיכר באוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108, רעננה. התערוכה תינעל ב-  30 ביולי 2007.

 

 

 

 

(27.06.07)
הניוזלטר Live Marketing  |  תנאי שימוש  | 
כל הזכויות שמורות ל - promomagazine.co.il ©