Diskin2015
באתר
במדריך
ראשי > שיווק, פרסום ומרקום > מכרז חברת החשמל

מכרז חברת החשמל

חברת החשמל פרסמה היום מכרז לקבלת שירותי פרסום בשנת 2008...

ההתקשרות של החברה עם משרד הפרסום אדלר-חומסקי-ורשבסקי מסתיימת בסוף השנה הנוכחית.

החברה מקיימת את ההליך כמכרז פומבי עם תנאי סף, כמו למשל: שהמציע סיפק שירותי פרסום מקצועי בשווי של 10 מיליון דולר, לפחות, בשנים האחרונות ושהיו לו, בשנים האחרונות, לפחות 3 לקוחות בעלי תקציב פרסום הגבוה מ-2 מיליון דולר. כמו כן, נדרש ניסיון מקצועי של 5 שנים או יותר בענף הפרסום.

ההתקשרות המבוקשת היא לשנה החל מה-1.1.08, עם שתי אופציות להארכה, שנה בכל פעם. אומדן היקף תקציב הפרסום ב-2008 הוא 23.5 מיליון ₪, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה. המכרז נחלק בין המרכיב המקצועי הקריאטיבי לבין המרכיב הפיננסי.

הגשת הצעות עד ה-11.12.07.
                                    

 

 

(28.11.07)
הניוזלטר Live Marketing  |  תנאי שימוש  | 
כל הזכויות שמורות ל - promomagazine.co.il ©