באתר
במדריך
ראשי > שיווק, פרסום ומרקום > מעורבות חברתית 2

מעורבות חברתית 2

בעת שבאירופה מדברים על אחריות תאגידית הכוללת את כל הסוגיות האתיות, מתרומה לקהילה, דרך שמירה על הסביבה ועד סחר והעסקה הוגנים - בארץ מצטמצמים עדיין לאחריות חברתית בלבד. הגיע העת שציבור הלקוחות, אמצעי התקשורת והרגולטור ידרשו אחריות כוללת. על המרחק בינינו לאירופים ועל סקר חדש שנערך בהולנד...

 עברי ורבין


מגוון אירועי הצדקה וההתרמה של החגים שוב הסיטו את הזרקור ביחס לאחריות המגזר הפרטי לכיוון התרומה הכספית נטו. בעידן הרייטינג והרינגטון קל כנראה להסתנוור משורה תחתונה כספית ולהעלים עין מהשאלות המהותיות יותר בנוגע לאחריות החברתית של עסקים; corporate social responsibility  -  CSR - כפי שמקובל לכנותה בישראל.

 

שאלות - כמו אחריות סביבתית, תנאי העסקה של עובדים וספקים וסוגיות של אתיקה וערכים - הן לרוב סוגיות שקשה יותר למדוד את האימפקט המיידי שלהן וקשה לבצע מעקב אחרי תוצאותיהן. לכן מנהלים רבים מעדיפים להצהיר הצהרות בנוגע לגובה התרומה לקהילה ולהתעלם מההשפעות העמוקות של פעילות חברתם על הסביבה האנושית והאקולוגית.

 

חשיבותם של נושאים אלה מתגלה בעיקר כשמשהו משתבש, או מתגלה לציבור, כמו בפרשות זיהום הקישון במפרץ חיפה, מתן האופציות בבזק, חוסר הוויטמינים ברמדיה וכדומה. אולם, בהתנהלות היומיומית, כאשר אין שערורייה תורנית - חלק מהמנהלים מעדיפים לזרום בתוך הסטטוס-קוו השקט ולא להפשיל שרוולים ולטפל בסוגיות העמוקות באמת.  

 

מעניין שדווקא באירופה המצב שונה ב-180 מעלות, ולראיה - בסקר שנערך באחרונה על-ידי אוניברסיטת RSM בהולנד, בו שאלו את 200 החברות הגדולות ביבשת בדבר הסוגיות המשמעותיות בתחום האחריות התאגידית -CR  (עם השמטת ה-S), התברר כי התרומה לקהילה כבר מזמן ירדה לתחתית הרשימה, וסוגיות ההשפעה על הסביבה והשקיפות העסקית צוינו כנושאים העיקריים בתחום האחריות התאגידית; אחריהן דורגו סוגיית של סחר הוגן והעסקה הוגנת, כמו-גם המלחמה בשחיתות.

מחכים ללחץ של בעלי העניין

 

אמנם בישראל אנחנו עדים לשיפור מסוים במצב, כאשר חברות רבות - אם בגלל הרגולציה, בעיקר בשוק ההון, ואם בגלל חשיפתן לסטנדרטים העולמיים, כלקוחות או כספקים - מפנימות את העובדה שתרומה לקהילה היא רק קצה הקרחון של האחריות התאגידית, ועליהן לעסוק במהרה וברצינות בכלל סוגיות האחריות העסקית.

 

אך השיפור האמיתי יגיע אך ורק אם כלל מחזיקי העניין – כל אותם יחידים וארגונים המשפיעים ומושפעים מפעילות הפירמה, יפעילו לחץ (כלקוחות, ככלי תקשורת או כרגולטור) על הפירמות ובעיקר יפנו את תשומת הלב הציבורית והתקשורתית לסוגיות החשובות באמת. רק אז ישכילו המנהלים הישראלים ליישר קו עם עמיתיהם מהעולם ולהתמודד עם האתגרים המהותיים ולא רק עם אלה שמעל פני השטח.

 

כמו-כן, האות S לא נשמטה במקרה מה-CSR, שהיה מקובל לפני מספר שנים לתיאור התופעה. ההשמטה מבהירה לכולם כי נושאי האחריות הם בליבת העשייה העסקית, ואינם יכולים להיות מקוטלגים בנישה חברתית. מנהלים בערוץ העסקי נבחנים על-ידי מחזיקי העניין בנושאי האחריות התאגידית השונים, והציונים הגבוהים במדדים אלה מהווים מדד לצמיחה ותחרותיות של הפירמות.

הכותב הוא מנכ"ל GoodVision, המייעצת לעסקים בנושאי אחריות תאגידית

 

מילון מונחים מקצועיים בתחום האחריות התאגידית
ההגדרות נכתבו על-ידי יועצים לאחריות תאגידית בחברת
GoodVision


1.    אחריות תאגידית  - Corporate Responsibility
נקודת המפגש בין פעילותה העסקית של הפירמה לבין ערכיה החברתיים והסביבתיים, תוך הטמעת הצרכים של מחזיקי העניין אל ליבת העשייה העסקית, לשיפור התחרותיות והרווחיות לטווח הארוך.


2.    אסטרטגיה קהילתית Strategic Community Investment –
פעילות יזומה וממוקדת מצד הפירמה, במרחב הקהילתי, המושתתת, לרוב, על שיתוף פעולה רב-מגזרי. לרוב, מתבטאת בבניית פרויקט דגל, בעל מסר חד וברור הנוגע בצורך חברתי אמיתי, ממנף ומבדל את ערכי המותג, משתף ומניע עובדים, וניתן להערכה ולמדידה.


3.    בעלי עניין Stakeholders –
כל קבוצה, או אדם, המשפיעה על פעילות הפירמה, או מושפעת ממנה.


4.    ממשל תאגידי - Corporate Governance
האופן שבו חברות מונהגות, מנווטות ומפוקחות על-ידי הגוף המוביל את החברה; הדירקטוריון. ממשל תאגידי נאות מאפשר בזרועו האחת את פיתוחה העסקי של החברה וביסוסה במציאות התחרותית על-ידי תהליך קבלת החלטות מסודר בשרשרת הניהול בחברה. בזרועו האחרת הוא מוודא שקיימת בכל-עת מערכת של פיקוח ובקרה על תפקוד החברה ויישום החלטות.


5.    SOX – Sarbanes Oxley   
כללי סרבנס-אוקסלי לממשל תאגידי הפכו לחוק ביולי 2002 בארה"ב והגדירו פרוצדורות לגבי דיוק ומהימנות של נתונים עסקיים ואופן הצגתם ואישורם. חוק זה עבר, בין היתר, לאחר התמוטטות חברות ענק, ביניהן אנרון.


6.    תוכנית אתיקה לארגונים Ethical Program -   
תוכנית אתיקה מורכבת מקוד אתי, ובו מכלול של ערכים וכללי התנהגות שנועדו לכוון את חברי הארגון להתנהגות ראויה. התוכנית כוללת פיתוח מודעות להוראות החוק והאתיקה בקרב חברי הפירמה, פיתוח והתאמת תהליכים ונהלים ומנגנוני בקרה, אכיפה ולמידה לצורך הטמעה אפקטיבית של הקוד האתי בפירמה; כאשר הקוד מהווה הצהרה רשמית על הערכים ועל אופן התנהלות החברה. הוא מהווה הצהרה על אמות מידה מינימאליות לצד התחייבות לעמוד בהן ולדרוש אותן מבעלי העניין.


7.    סביבה וקיימות -  Environment and Sustainability
קיימות היא תפיסה ניהולית השואפת לייצר את מה שמצוי במחסור, תוך התייחסות למכלול של ערכים (חברתיים, סביבתיים וכלכליים). גישה זו מקדמת מתן מענה לצורכי ההווה, מבלי לפגוע ביכולת דורות העתיד לקבל מענה לצורכיהם.


8.    טביעת רגל אקולוגית (Ecological Footprints)
מדד של השפעה אנושית, המעריך את מידת ניצול הטבע בידי האדם. כמה אדמה ומים מנצל אדם יחיד, ארגון, עיר, או מדינה על-מנת להפיק את כל המשאבים שהוא צורך ולסלק את הפסולת שהוא מייצר. את המספר המתקבל ניתן להשוות לשטח הפורה הקיים על פני כדור הארץ.


9.    מסחר בפחמן דו-חמצני (CO2) -  Carbon Trading
שיטה המהווה את אחד המנגנונים להתמודדות עם התחממות כדור הארץ, לפיה חברות מזהמות מוכרות או "מקזזות" את כמות הפחמן הדו-חמצני שפלטו על-ידי תשלום כספי, או דרך מיזמים ידידותיים לסביבה.


10.    ניהול סיכונים (Risk Management)
היכולת לזהות ולהגביר "סימני חולשה" בסביבה העסקית תלויה בבקרה פנימית, בהרכב מועצת המנהלים ובתפקיד המנהלים שאינם משתייכים אליה. התמקדות בערך הכלכלי (תוך אפשרות לשתף את כל העובדים בתהליך יצירת הערך) ובערך החברתי והסביבתי, שנוסף או נגרע.


11.    רתימת מחזיקי עניין Stakeholders Engagement
תהליך בו חברות מרחיבות את מגוון בעלי האינטרסים הנלקחים בחשבון בפעילותן העסקית  –  לכל מחזיקי העניין.


12.    שרשרת האספקה (Supply Chain)
מערכת של משאבים ותהליכים, החל מחומר הגלם וכלה במוצר הקצה ללקוח, כולל ייצור, לוגיסטיקה, הפצה וכל תחנה אחרת עד הלקוח הסופי.


13.    אישור, אימות (Assurance)
תהליך הערכת איכות של דוח חברתי סביבתי ושל אופן קבלת הנתונים המוצגים בו למול הסטנדרטים המקובלים בתחום.  תפקיד המאשר אינו לשפוט את ביצועי הארגון, אלא רק להבטיח כי הדיווח אמין. אימות ממקור חיצוני מוסיף אמינות לדו"ח.

 

פורסם במגזין סטטוס 

 

(13.07.08)
הניוזלטר Live Marketing  |  תנאי שימוש  | 
כל הזכויות שמורות ל - promomagazine.co.il ©