Diskin2015
באתר
במדריך
ראשי > אירועים > כנס בית ברל הרביעי לחברה וחינוך

כנס בית ברל הרביעי לחברה וחינוך

כנס בית ברל לחברה וחינוך יתקיים זו השנה הרביעית כשבמרכזו יעמוד נושא האחריות הציבורית, בהפקת אינוויז'ן...

הפקה: Innovision

 

כנס בית ברל לחברה וחינוך הוא אירוע שנתי שתכליתו להעלות על פני השטח סוגיות מרכזיות המעסיקות את החברה הישראלית ולהציג מגוון נקודות מבט בנושאים שנמצאים בלב הדיון הציבורי בישראל, תוך קישור בין העיון האקדמי לבין עולם המעשה. מטרת הכנס לקיים דיון ביקורתי הן בקיים והן ברצוי, ולעסוק בסוגיות ובשאלות עקרוניות הן בנוגע למצב החברתי והחינוכי הקיים במדינה והן בנוגע למדיניות החברתית והחינוכית הרצויה.
 
בשנת הלימודים הקודמת נושא הכנס היה "חירום בשגרה ושגרת חירום: מנהיגות מקומית ומנהיגות לאומית בעת משבר". הופיעו בו אישי ציבור שונים, ביניהם השרים סילבן שלום ומתן וילנאי, ח"כ שאול מופז ועוד. כן הופיעו אנשי אקדמיה בכירים כגון פרופ' אבי בן בסט, פרופ' דן בן דוד, ועוד.

בשנה הנוכחית יעמוד במרכז הכנס נושא האחריות הציבורית. במסגרת הכנס יוצג לראשונה "מדד בית ברל לאחריות ציבורית", שסוקר ביטויים של אחריות ציבורית (או היעדרה) באמצעות ניתוח וכימות דיווחים תקשורתיים מגוונים. דובר מרכזי בכנס יהיה פרופ' עוזי ארד, ביה"ס לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה, לשעבר היועץ לביטחון לאומי של ראש הממשלה, שיציג את נקודת מבטו בנושא הזה.

 

כנס בית ברל לחברה וחינוך, 26 במרץ 2012, בית ברל.

 

 

(19.03.12)
הניוזלטר Live Marketing  |  תנאי שימוש  | 
כל הזכויות שמורות ל - promomagazine.co.il ©