Banner_up_shfaim
באתר
במדריך
ראשי > אירועים > בקרוב: פורום קיסריה ה- 20

בקרוב: פורום קיסריה ה- 20

פורום קיסריה ה – 20 יערך השנה כמחווה לאלי הורוביץ ויקרא "כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה", בהפקת המכון הישראלי לדמוקרטיה...

הפקה: המכן הישראלי לדמוקרטיה

פורום קיסריה השנתי, ה- 20 במספר, של המכון הישראלי לדמוקרטיה , ייקרא השנה "כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה" (אלי הורוביץ ז"ל - לשעבר יו"ר הועד המנהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה). הכנס יערך לראשונה במלון רויאל רימונים ים המלח, בחסות רשת מלונות רימונים, מועצה אזורית תמר והכשרת היישוב.

במהלך שנות קיומו הפך האירוע והיה לכינוס הכלכלי החשוב ביותר במדינה, ונדונות בו הסוגיות העיקריות שעל סדר יומו של המשק הישראלי. הכנס שם לו למטרה להשביח את השיח הכלכלי והחברתי ולהוות מפגש פורה ומפרה בין דעות שונות ומגזרים שונים שידונו על נושאים כלכליים מרכזיים שעל סדר היום.

השנה הכנס מבטא את השוני שחל בציבוריות הישראלית ושיקוף שינוי זה, הן ביצירת מחויבות של המתדיינים לישיבות העבודה ולהשתתפות אינטנסיבית בדיונים והן בשיתוף הציבור והבאת עמדותיו לתוך הכנס במטרה להשפיע על מקבלי ההחלטות.

לראשונה יתקיים תהליך של איסוף תובנות מעשיות מהציבור הרחב באמצעות הרשתות החברתיות, במסגרתו כחודש לפני הכנס יועלה אתר ייעודי שיאפשר שיח מעמיק וקונסטרוקטיבי, בו ירוכז מידע ונתונים על סוגיית הגיוס. בסוף תהליך איסוף התובנות מהציבור יוצגו חלקן בפני מדייני הכנס.

כמדי שנה, יוצגו במושבי הכנס בפני שר האוצר מחקרים אשר נכתבו על ידי בכירי האקדמיה, המגזר הציבורי והמגזר הפרטי בישראל. בין אורחי הכנס יהיו שר האוצר,  נגיד בנק ישראל, נגידים אירופאים,  נציגי המפלגות, בכירי המשק, עיתונאים, מו"לים, אנשי עסקים ועוד .
 
נושאי הפורום המרכזיים: שוויון בנטל או נטל השוויון: על ההשלכות של החלופות השונות לחוק טל, פאנל נגידים: נגיד בנק ישראל, מארח את נגידי הבנקים המרכזיים של פינלנד ושל איסלנד בנושא השפעת המשבר באירופה על המשק הישראלי, פרופ' איתן ששינסקי ירצה בנושא החיסכון הפנסיוני בישראל – כיצד מבטיחים קיום בכבוד?

פאנל בהנחיית עמנואל רוזן בהשתתפות עורכים כלכלים ראשיים בנושא: האם העיתונות הכלכלית חופשית?, פרופ' מנואל טרכטנברג: האם לילד הזה פיללנו-שנה לתחילת המחאה החברתית, מושב מובילי המחאה החברתית, התקציב בראי המחאה החברתית: צוות מומחים בראשות פרופ' צביקה אקשטיין, נאומי מדיניות שר האוצר ונגיד בנק ישראל, רב שיח עם נציגי המפלגות ואישי ציבור בהנחיית ד"ר אילנה דיין ועוד .

 

פורום קיסריה, כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה, בימים ד'-ה' 28-27 ביוני 2012, במלון רויאל רימונים ים המלח.

 

 

(31.05.12)
הניוזלטר Live Marketing  |  תנאי שימוש  | 
כל הזכויות שמורות ל - promomagazine.co.il ©